Dialogmöten inför upphandlingar

Inför upphandlingar, stora som små, kan en kommun genomföra dialogmöten med leverantörer (företag), antingen på gemensamma eller enskilda möten eller via en s.k. Request for information (RFI).

I en dialog kan kommunen få en bättre bild av vilka lösningar som finns på marknaden eller som kan utvecklas. Dialogen leder ofta till fler lösningsförslag från fler leverantörer, och på så vis en förbättrad konkurrens och effektivare upphandlingar.

Vid dialogmöten ska kommunen dokumentera mötena så att all den information som leverantören får och som kan vara av vikt för upphandlingen även kan ges till andra potentiella anbudsgivare.

Läs mer om dialogmöten