Företagen trivs i Överkalix

I Överkalix trivs företagen! Tydlighet, nära relationer, hög tillgänglighet och en vilja att hjälpa och stödja är det som kännetecknar kommunen. Överkalix kommun förstår att företagens välgång är avgörande för både näringslivets och kommunens framtid.

 • Nytt rekord i nyföretagande

 • Stöd till kompetensutveckling av personal
  Näringslivskontoret har sökt och beviljats stöd från ESF så att 12 företag, företagsledare och anställda, kan genomföra kompetensutveckling. Under 2020 fick de utbildningar för totalt 410 000 kr.
 • Bättre service till företagen
  Näringslivskontoret har bildat Företagsgruppen, ca 15 företag, för att förbättra kommunens service till och samverkan med företagen.
 • Investeringsstöd & lån till företag
  Företagen investerar i sina verksamheter. De tror på Överkalix!
 • Satsning på turistföretagen
  Näringslivskontoret har sökt och beviljats stöd som gör det möjligt för turistföretag i Överkalix att utveckla sina verksamheter. Vid årsskiftet öppnar Grand Arctic Hotel. Läs mer.

 • Bredband och digitalisering

 • Covid-19 support

 • Handlare kan sälja varor i hela kommun

 • Stöd till handeln
  Näringslivskontoret stödjer den lokala handeln och restaurangerna. Sedan 2020 har Näringslivskontoret satsat på kampanjen Vi står upp för Överkalix, den mest framgångsrika kampanjen i kommunen. Kommunen har delat ut presentcheckar till värde av 200 000 kr. I år har Näringslivskontoret tryckt upp och delat ut ”Rabatthäfte för Överkalix” till invånare, stugägare och besökare.
 • Alla företag är viktiga

 • Satsning på Överkalixborna
  Det är viktigt att alla trivs i Överkalix, det gynnar även företagen. Därför har Näringslivskontoret satsat på Överkalixborna. Med projektmedel har vi byggt gång och cykelväg, Strandpromenaden, med utsikts-och rastplatser. Förbättrat lederna och byggt nya rastplatser på Grelsbyberget. Byggt utegym. Utvecklat och förbättrat Varuhemsändning Överkalix. Nästa steg är även förbättra trivseln i byarna.
 • Inför 2022 planeras för fler stora evenemang i Överkalix:
  • Skogsmässa 2022 med Nolia AB.
  • Lapland Arctic Ultra 2022. Läs mer: Lapland Arctic Ultra 2022
  • Överkalix Sommarmarknad 2022