Nominera Årets By och Årets Byaledare

I år ska Årets By och Årets Byaledare i Överkalix utses. Nu är det dags att nominera. Ta chansen och lyft fram den by och byaledare som du tycker förtjänar att uppmärksammas extra mycket. Nominera senast den 11 november -22.

Läs mer här om vad som krävs:

Kriterier för att bli utsedd till årets by

  • Föreningen har delaktighet och inflytande i byn.
  • Föreningen arbetar aktivt för samarbete mellan bybor.
  • Föreningen arbetar för att stärka ung som gammal, oavsett kön.
  • Föreningen arbetar aktivt med till exempel lokal utveckling, medlems- och fritidsaktiviteter för alla, sammanhållning etc.
  • Föreningen har styrelse, stadgar och årsmöten.

Kriterier för att bli utsedd till årets byaledare

  • Genom sitt ledarskap bidragit positivt till föreningens utveckling.
  • Genom sitt ledarskap är ett föredöme och en inspiration för föreningens medlemmar.
  • Visar prov på ett ledarskap som främjar allas deltagande, jämlikhet och mångfald.

Till höger på sidan ska det finnas en digital anmälan.

En förening ska kunna rösta en gång på respektive kategori. Jag vet inte hur anmälan ska se ut, om det ska vara en anmälningsruta för respektive kategori eller om man kan ha en anmälan där man kan välja den kategori som man vill rösta på.

Vid eventuella frågor, kontakta naringsliv@overkalix.se

Här kan du nominera

Behövs inte om du valt att nominera Årets By ovan.