24 aug 2022

24 aug - Höstens första företagsmöte

Företagare i möte om företagsklimat i Överkalix kommun

På företagsmötet den 24 augusti var 25 företagare från Överkalix samlade på Folkets Hus för att lyssna på Lars Lindberg från Företagarna Norrbotten. Han presenterade resultatet av den enkät och de intervjuer som gjorts med företagare i Överkalix; om hur företagen upplever företagsklimatet och vad som behöver förbättras. I svaren pekas fem saker ut som behöver förbättras:

  • Kommunens upphandlingsarbete.
  • Kommunpolitikers attityd till företagande.
  • Tjänstepersoners attityd till företagande.
  • Service och bemötande från tjänstepersoner i kommunen.
  • Kortare handläggningstider.

- Överkalix är en kommun med många företag, varav största delen är småföretag. Här är snittet högre än både i Norrbotten och i hela landet. Det är företag som varje dag bidrar med varor, tjänster och skatteintäkter. De är både jobbskapare, välfärdsbyggare och samhällsbärare, sa Företagarnas regionchef Lars Lindberg vid mötet.

Näringslivskontoret ska överlämna punkterna till politikerna och arbetet ska sedan följas upp på kommande företagsmöten.

- Självklart ska vi skapa ett bättre företagsklimat i Överkalix, det är jätteviktigt för hela kommunen, sa Bo Häggroth, kommunens näringslivsstrateg, på mötet.

Publicerad 19 aug 2022 10:24
Senast uppdaterad 07 nov 2022 05:48