06 dec 2021

Utveckla byn

- Föreningar på landsbygden kan söka pengar till om-, ny- och tillbyggnad samt större reparationer i anläggningar för idrotts- och fritids- - aktiviteter eller i samlingslokaler.

- Företag inom turism, omsorg, tillverkning, tjänster, detalj- och parti­handel, hantverk, restaurang eller kultur och nöjen kan söka invest­eringsmedel att bygga eller rusta upp en anläggning eller köpa in ny produktionsutrustning inom tillverkning.

- Fr.om. 2023 kommer det nya pengar till lokal utveckling. Då kommer det återigen att finnas en rad områden som byföreningar kan söka pengar till. Till exempel elljusspår, leder, led märkning, skyltar, rast­platser, gång och cykelväg, rusta eller bygga bystuga, naturvårds­insatser m.m. Samlas i byn och börja redan nu att planera vad ni vill investera eller utveckla i byn. Till er hjälp finns Lokal Utvecklingsplan.

 

Vill ni bidra till en aktiv fritid på landsbygden?

Föreningar kan få stöd för att investera/utveckla idrotts- och fritidsanläggningar och samlingslokaler för olika aktiviteter.

Du kan få stöd för. ..

• köp av nytt material och ny eller begagnad fast inredning

• köp eller utveckling av programvara

• tjänster som du köper av konsulter för att planera och genomföra investeringen

• köp av tjänst för om-, ny- och tillbyggnad samt större reparationer.

Du kan få stöd för upp till 90 procent av de utgifter som ger rätt till stöd. Utgifterna måste vara 100 000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd.

 

Kontakta Anna Widen för mer information

Publicerad 06 dec 2021 01:52
Senast uppdaterad 06 dec 2021 02:14