Transporter

Länstrafiken i Norrbotten AB
Kollektivtrafik med buss i Norrbotten.
Norra kyrkogatan, 956 31 Överkalix
0926-752 87, 0771–100 110
E-post kundservice@ltnbd.se
Hemsida www.ltnbd.se
Facebook Ltnbd

Roger Lindbäcks Taxi
Skoltaxi och linjetrafik samt postutkörning.
Kölmjärv 56, 956 99 Överkalix
070-246 60 44
E-post rogerrenar@gmail.com

Ahlbäcks Taxi AB
Taxiresor, Sjukresor, Färdtjänst, Skoltransporter och Flygtaxi
Industrivägen 2, 956 32 Överkalix
0926-770 78
E-post info@ahlbackstaxi.se
Facebook Ahlbäcks Taxi

REKO Biluthyrning i Norrbotten AB
Biluthyrning och bilrekond
Industrivägen 2, 956 32 Överkalix
0926-77068
070-6005542
E-post: info@brahyr.se
Hemsida: www.rekobiluthyrning.se
Facebook: Rekobiluthyrning