Överkalix företagssupport covid-19

Företagssupporten är en kanal där företagare kan ställa frågor om vilka möjligheter det finns att ta del av de insatser och stöd som finns tillgängliga p.g.a. covid-19

Om du som företagare upplever svårigheter p.g.a. av Corona ska du inte tveka att söka stöd och hjälp. Överkalix företagssupport covid-19 är till för dig!

På denna sida finns viktig information och kontaktuppgifter. Här finns frågor och svar (FAQ), länkar till myndigheter och instanser som ansvarar för information och tillämpning av stödinsatser samt senaste nytt gällande stöd och hjälp till företag som påverkas av Corona.